Velkommen til Konnerud Takst

Tjenester Ta kontakt

Tjenester


Forenklet verdivurdering

En forenklet verdivurdering er i prinsippet en takst som gir en enklere beskrivelse av bygningen, og som inneholder færre formalia i forhold til en full Verditakst. Slike forenklede verdivurderinger benyttes som regel ifb. refinansiering o.l.

Alle som eier en bolig vil ha behov for en vurdering av boligens verdi. Sertifiserte takstmenn er de eneste i denne bransjen som er uavhengige, og uten interesse i eiendommens verdi. Takster benyttes vanligvis ved finansiering, re-finansiering, ved etablering av sikkerheter, overdragelser internt i familie, arv og skifte. Ved salg kan vi også levere tilstandsrapport.

Verdi- og lånetakst

Verditaksering av boligen tar utgangspunkt i en enkel gjennomgang og kontroll av boligen, samt oppmåling av eiendommens arealer. Ved boligtaksering har takstmannen mest fokus på̊ markedsprisen, basert på̊ boligens alder, beliggenhet, tilstand og ikke minst sammenlignbare salg i det aktuelle området.

Det er viktig å vite at boligtaksering og verditakst ikke er det samme som en tilstandsrapport eller boligsalgsrapport.

Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport skal skape trygghet for selger og kjøper ved eierskifte. Boligsalgsrapporten er en tilstandsrapport som vurderer de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Generell tilstandsrapport er aktuell i flere sammenhenger mens boligsalgsrapporten er et verktøy som er utviklet hovedsakelig for bruk ved eierskifte.

En boligsalgsrapport erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes. Boligsalgsrapporten er tilpasset Avhendingsloven. Det betyr at forhold som ofte ender i rettsalen, i størst mulig grad er vurdert i en Boligsalgsrapport.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten tar, på̊ samme måte som boligsalgsrapporten, utgangspunkt i en grundig befaring av boligen med henblikk på̊ den tekniske tilstanden. Basert på̊ befaringen lages det en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er mer generell i sin oppbygging enn en boligsalgsrapport, men skal innholdsmessig være tilsvarende. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slit og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del av bygningen eller hele bygninger og eiendommer.

Skadetakst

I flere saker er det nyttig å innhente en skadetakst for å avklare skadeomfanget, årsaken til skaden og å få estimert utbedringskostnadene.

Konnerud Takst AS har lang erfaring med skadetaksering gjennom forsikringsselskap, men også mot private kunder som ønsker råd og veiledning.

Reklamasjonstakst

Mange kjøpere opplever at et hus eller en leilighet ikke tilfredsstiller de krav som stilles til en bolig i dag. Konnerud Takst AS har lang erfaring i håndtering av reklamasjoner mot entreprenører og utbyggere, samt mot forsikringsselskaper ved bruk av eierskifteforsikring. Ofte er dette kompliserte saker uten klare konklusjoner, som krever en dyktig fagmann med erfaring fra liknende saker. Også takstmannens evne til å uttrykke seg skriftlig er viktig i slike saker.

Uavhengig kontroll

Det er krav om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker. Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10/17) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

For boliger kreves det uavhengig kontroll av: Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger Lufttetthet i nye boliger

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.

Tiltakshaver (byggherre) har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshaver bestille en mer omfattende kontroll som går ut over regelverkets minstekrav.

Byggelånsoppfølging

De fleste banker krever byggelånsoppfølging ifb. oppføring av ny enebolig eller større tilbygg. Konnerud Takst AS har gode systemer som ivaretar dette og leverer de tjenestene som bankene forlanger (forhåndstakst, befaringer, rapporteringer, godkjenne utbetalinger osv).

Bistand ved overtagelser

Vi har god erfaring med forhåndsbefaring, samt overtagelse av boliger og leiligheter.

Priser

Verditakst Pris fra
Enebolig, halvpart tomannsbolig, fritidsboliger kr. 8.750,-
Standard leilighet uten fellesarealer kr. 7.000,-
Tillegg for ekstra leilighet/boenhet, garasje/uthus osv.
Tilstandsrapport (NS 3600 - tryggere bolighandel) Pris fra
Enebolig, halvpart tomannsbolig, fritidsboliger kr. 17.500,-
Standard leilighet uten fellesarealer kr. 12.500,-
Tillegg for ekstra leilighet/boenhet, garasje/uthus osv.
Skade- / reklamasjonstakst Pris fra
Etter avtale basert på medgått tid pr. time kr. 1.750,-
Andre tjenester Pris fra
Uavhengig kontroll i byggesaker
Byggelånsoppfølging
Forhåndsbefaring / overtagelse
Konsulentarbeid / rådgivning


Alle priser er inklusive 25 % merverdiavgift.

Prisene er veiledende og forutsetter at oppdragsgiver fremskaffer nødvendig dokumentasjon. Transportkostnader tilkommer om ikke annet avtales på forhånd. Dersom takstoppdragets størrelse og omfang avviker vesentlig fra det normale, avtales pris på oppdraget på forhånd.

Se komplett priserliste på http://www.taksthusetviken.no/Om


Robert Mathisen

Jeg er 57 år og bor på Konnerud i Drammen. Min tidligere bakgrunn som bygg- og feiermester gjør at jeg har god innsikt og stor forståelse for de fleste fagfelt i bolig- og byggebransjen. Videre er jeg utdannet takstingeniør ved universitetet i Stavanger. Allsidigheten min kommer kunden til gode.

950 55 591

on.tskatdurennok@tsop

LinkedInI kontorfellesskap med

Holm Takst og Eiendom AS

Leverer tilstandsanalyser, boligsalgsrapporter og verditakster for bolig og fritidseiendom.


Langeland Landbrukstakst og rådgivning AS

Arbeider i hovedsak med verdisettelse av landbrukseiendom


Viken Landbrukstakst AS

Arbeider i hovedsak med verdisettelse av landbrukseiendom


Plankompaniet AS

Utfører prosjektering, prosjektledelse og byggesakshåndtering, samt generell byggeteknisk rådgivning.


Konnerudgata 27, 3045 Drammen

950 55 591
on.tskatdurennok@tsop

Konnerud Takst AS
Org.nr. 818113412MVA